Torii Gate, Study 2, Shosanbetsu, Hokkaido | Image 7.5 x 7.5 inches, Framed 21 x 17 inches
Torii Gate, Study 2, Shosanbetsu, Hokkaido | Image 7.5 x 7.5 inches, Framed 21 x 17 inches